onsdag 23 november 2016

Volati noteras på Nasdaq Stockholm

Volati är ett investmentbolag som består av tre huvudsakliga affärsområden: Handel, Konsument och Industri. Totalt äger de ett fyrtiotal rörelsedrivande bolag i 15 länder. Störst andel rent omsättningsmässigt är Sverige. Företaget grundades 2003 av Karl Perlhagen och Patrik Wahlén som väl egentligen inte behöver någon presentation men jag lägger med ett par länkar till atiklar om dem i alla fall. De är rutinerade och högt respekterade företagare i alla fall. Så långt kan vi enas. Det är dessutom svårt att hitta några skandaler eller playboyfruar hos dem. När vi ändå talar om skandaler mm så är just avsaknaden av detta en sak som faktiskt skiljer Volati från Ratos nu när jag tänker på det. Inte för att de haft så mycket skandaler i Ratos men det har varit lite svajigare där i alla fall. I övrigt tycker jag att Ratos och Volati översiktligt påminner om varandra.

Volatis affärsidé är att att förvärva bolag med beprövade affärsmodeller, gärna med goda marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar. Volati utvecklar dem sen och skapar långsiktiga värden.

Noteringskurs: 58 kr
Anmälningstid: 21-28 november
Första handelsdag 30 november
Courtage: 0 kr
Minsta post: 200 aktier


*Resultat och omsättning

Under perioden 2005–2015 uppvisade Volati en CAGR i EBITA om 38 procent, och bolaget redovisade en nettoomsättning om 3 158 miljoner kronor och en EBITA exkl. jämförelsestörande poster om 344 miljoner kronor det tredje kvartalet 2016 rullande tolv månader.

Affärsidé

Tillväxt via förvärv är en central del av Volatis affärsidé. Förvärv sker dels av bolag som bildar nya egna affärsenheter, så kallade plattformsförvärv, och dels genom tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter. Det Volati söker, och historiskt har investerat i, är främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden. De senaste åren har förvärvstakten ökat och i juni 2015 genomförde Volati en nyemission av preferensaktier om cirka 850 miljoner kronor för att finansiera ytterligare förvärv.

Bakgrund till emissionen

För att möjliggöra fortsatt förvärvsdriven tillväxt och tillvarata de förvärvsmöjligheter som Volati och dess affärsenheter identifierar avser Volatis styrelse att besluta om nyemission av stamaktier. Bolaget förväntar sig att erhålla en bruttolikvid om cirka 1 210 miljoner kronor från nyemissionen (förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo), vilken kommer att användas för att finansiera ytterligare förvärv under de kommande åren. Ur ett kapitalstrukturperspektiv kommer bolaget att initialt använda emissionslikviden till att reducera utnyttjandet av kreditfaciliteter för att senare öka detta utnyttjande i samband med genomförandet av förvärv. Huvudägarna (exklusive Karl Perlhagen) har också åtagit sig att sälja 1 379 311 Stamaktier till en minoritetsägare i koncernen i samband med att denne minoritetsägare säljer sin befintliga minoritetspost i moderbolaget inom affärsområdet Handel till Koncernen. Styrelsen gör bedömningen att en notering av Stamaktierna och Preferensaktierna på Nasdaq Stockholm gynnar fortsatt expansion och utveckling av Volati, då noteringarna ger en bredare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna än tidigare då endast preferensaktierna är noterade på Nasdaq First North Premier.*Det verkar som om i princip alla är positiva till både noteringen och Volati. Inte konstigt med tanke på att såväl Perlhagen och company och deras ankarinvesterare Didner & Gerge, Handelsbanken, Peter Lindell och fjärde AP-fonden skänker noteringen både tyngd och seriositet. För att visa hur positiv finansvärlden är har jag samlat lite citat från olika skribenter:

Sagt om Volati

Privata affärer:     ”Volati blir nytt klipp.”
Affärsvärlden:      ”Tecknaserieförvärvaren” 
Swedbank:           Sprider Affärsvärldensrekommendation. 

I bloggvärlden har det visat sig att vissa är en aning oroliga för det höga p/e-talet men med tanke på dels att Volati är att betrakta som ett investmentbolag ska man vara egentligen inte tala p/e-tal och dels med tanke på Volatis expansiva tillväxt så får det nog ses som okej att med ett p/e-tal på över 20 vilket verkar vara fallet i Volatis fall. Det talas redan i prospektet om utdelning på 30-50% av vinsten vilket skulle ge en utdelning på mellan 1 och 2 % om jag räknat rätt. Vissa saker är svåra att räkna på med tanke på Volatis onoterade innehav, substansvärde till exempel.

Sammantaget gör alla de positiva tongångarna att Aktiepappa kommer teckna sig för Volati. En positiv sak med noteringen är att på grund av att det handlar om nyemitterade aktier så går det att teckna i ISK, AD, PF, KP, IPS, TJP och alla andra förkortningar som finns känns det som. Det går att teckna i ISK och det är det viktigaste! Ni som undrar varför det inte alltid går att teckna nyintroduktioner i ISK kan kollavad Stefan Thelenius skrivit så har ni alla svaren.


Lycka till med tilldelningen! *utdrag ur erbjudandet

6 kommentarer:

 1. Hej, det här ska bli min första teckning, har preferensaktien men tror på fortsatt tillväxt. Hoppas det blir några stycken! //Dividend500

  SvaraRadera
 2. Hoppas du får tilldelning. Denna notering känns klockren. Ett bra bolag och en bra hajp. Kan inte sluta dåligt!

  SvaraRadera
 3. För en som tror sig bli utan tilldelning, hur ser du på att köpa in sig efter noteringen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror som du Anonym; det kommer nog bli skralt med tilldelning. Dock känns det som om de senaste introduktionerna gått i 'socialistisk' anda och tilldelat alla som sökt aktier men i en liten pott istället. Och då kan det vara läge att öka. Volati är ett bra företag från vad jag kan se.

   Radera
  2. Ja, problemet är ju bara att det ev. kan bli svårt att öka till en vettig nivå på kort sikt - även efter aktien "landat".

   Några tankar kring prefen?

   Radera
  3. Jag tänker att om kursen går upp rejält i den inledande handeln så har man ju köpt en del aktier till vettiga pengar och även om de nya aktierna man köper blir dyra så blir snittet okej.

   Preferensaktier låter jag bli generellt. Jag gillar dem inte alls faktiskt. Det är till och med så att jag normalt undviker bolag som ger ut preferensaktier. Preferensaktier är ett lån (ofta till dålig ränta för aktieägarna).

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.